Vi har samlat de 10 bästa tipsen du kan göra för att bli mer klimatsmart.
Utöver nedanstående tips kan du också genom att investera i solceller, uppgradera till energisnåla apparater och byta till elbil.

Att vara klimatsmart handlar om att ta ansvar för vår planet och minska vår miljöpåverkan. Att ta ett lån för att investera i miljövänliga lösningar som exempelvis solpaneler eller energisnåla produkter kan hjälpa till att minska vår klimatpåverkan. Genom att samla befintliga lån kan du också sänka dina räntekostnader och göra mer utrymme för din budget för att kunna göra mer miljövänliga val. 

Jämför lån och samla befintliga lån kostnadsfritt

Sänk dina räntekostnader och få mer utrymme i din budget för att investera i dina klimatsmarta val.

10 tips för att leva mer klimatsmart:

 1. Kör mindre bil
  Att minska ditt bilanvändande är ett av de enklaste sätten att minska din klimatpåverkan. Promenera, cykla eller använd kollektivtrafik för att minska dina utsläpp av koldioxid.
 2. Minska ditt köttintag
  Att minska ditt köttintag kan ha en stor positiv påverkan på miljön. Att producera kött kräver mycket resurser och släpper ut stora mängder växthusgaser. Försök att äta vegetariskt eller veganskt minst en gång i veckan.
 3. Källsortera
  Genom att källsortera minskar du mängden avfall som hamnar på soptippen, och du bidrar till återvinning och återanvändning av material.
 4. Köp ekologiskt
  Att köpa ekologiska produkter kan minska användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket har en positiv påverkan på miljön.
 5. Välj energisnåla produkter
  Välj energisnåla produkter som exempelvis LED-lampor och vitvaror med hög energiklassning för att minska din energiförbrukning.
 6. Släck lampor och apparater
  Att släcka lampor och apparater när de inte används kan minska din energiförbrukning och sänka dina elkostnader.
 7. Ta kortare duschar
  Att ta kortare duschar minskar din vattenförbrukning och din energiförbrukning för uppvärmning av vattnet.
 8. Undvik engångsprodukter
  Att undvika engångsprodukter som plastbestick och pappersmuggar kan minska avfallsmängden och spara resurser.
 9. Återanvänd
  Att återanvända saker i stället för att köpa nya kan minska behovet av att tillverka nya produkter och spara resurser.
 10. Planera dina inköp
  Genom att planera dina inköp kan du minska ditt avfall och undvika att köpa saker som du egentligen inte behöver.