Arkiv: 13. april 2022

Lagar och regler om arbetsmiljö

Det som är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete, det är arbetsmiljölagen. Den i sin tur kompletteras av arbetsmiljöförordningen. När det sedan gäller den praktiska verksamheten, så kompletteras lagen av olika föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket. Det är inte alltid så lätt att kunna alla dessa lagar utantill eller veta om de har uppdaterats. Det kan

Läs mer