Luxreaders har påbörjat en viktig resa mot en hållbar framtid. Med 100 % återvunnet förpackningsmaterial packar och skickar de dina Luxreaders-glasögon direkt till din dörr. 

Företaget arbetar för att göra sin del för att minska den negativa påverkan på jorden. De anser att deras sociala ansvar inte bara handlar om ett hållbart miljöbeteende, utan också om att vara en positiv bidragande faktor till det samhälle och den marknad där de verkar. Därför har de inrättat team av engagerade medarbetare som ska ta sig an uppgiften att resa mot en mer hållbar framtid. De kallar gruppen för Green Team, som har ett tydligt uppdrag.  

Ett av kärnvärdena för företagets Green Team är att göra en påtaglig skillnad för alla anställda på daglig basis. De håller månatliga möten för att diskutera och genomföra gröna åtgärder, eftersom det gröna teamet självt anser att det inte ska vara ett projekt som sker bakom stängda dörrar. I stället bör det vara en gemenskap där alla anställda och potentiella kunder bör delta. 

Luxreaders strävar efter en enkel och problemfri shoppingupplevelse. Som onlineföretag och med dagens högteknologiska lösningar anser de själva att de har många möjligheter och uppenbara initiativ för det gröna teamet att beakta och genomföra. Vissa initiativ har de redan genomfört utan problem. Minskad pappersanvändning, guidade syntester online och virtuell provning, så att människor kan prova sina glasögon och undvika onödiga returer.

Green Team är särskilt stolt över ett av de starkaste ansvarsinitiativen i företagets värdekedja. Som online-företag har de en fördel genom att de kan rensa bort onödiga mellanhänder. Detta innebär att vägen från produktion till konsument kan förkortas, vilket inte bara ger kunden en bättre och snabbare shoppingupplevelse, utan också minskar koldioxidavtrycket på miljön. 

När det gäller design och produktion av glasögon arbetar Luxreaders för att göra sin design så hållbar som möjligt. Deras acetatglas innehåller förnybara och biologiskt nedbrytbara material. Acetatglasögon bryts därför lättare ned biologiskt i slutet av sin livstid och är därmed bättre för planeten. Dessutom minskar beroendet av icke förnybara resurser. Du hittar Luxreaders Acetatglasögon här.

Green Team förstår att det alltid finns utrymme för förbättringar. Attityden är enkel men sann – det är viktigt att följa uppdraget. Företaget självt tror på att vara kritiskt men samtidigt engagerat. De strävar ständigt efter att bli grönare och mer hållbara – oavsett om det är genom enkla åtgärder som avfallssortering på kontoret eller större projekt som handlar om att optimera vår värdekedja.