Har du funderat på en areamätning? Det är du inte ensam om. Vid bostadsförsäljning, särskilt i storstäder där kvadratmeterpriset är högt, är det viktigt att göra en areamätning av huset eller lägenheten. Det höga prisläget gör att även att de minsta avvikelserna i storlek kan få stora ekonomiska följder både uppåt och nedåt. Vi berättar mer om vad areamätning är och vilka regler som gäller.

Vad är areamätning?

En areamätning är när man mäter alla utrymmen som finns i en fastighet (allt innanför ytterväggarna). Vid en areamätning mäts alla ytor upp inuti bostaden eller lokalen. En sådan yta kallas för boyta till skillnad från biyta som är ytan utanför bostaden. Du kan ofta välja tillval om du även vill mäta andra utrymmen som garage eller förråd. Det finns bestämmelser för vad som kan räknas som boyta. Till exempel måste utrymmen som räknas som boyta ha en lägsta takhöjd på 1,90 meter, därför räknas utrymmet under snedtak ofta som biarea och inte boyta. Ytan är den fysiska golvytan medan arean är den uppmätta storleken av ytan. Om alla ytor inte skulle uppfylla kraven för boarea (till exempel utrymmen under ett mycket sluttande snedtak) kan boarean vara mindre än ytan. Till exempel kan en vindsvåning ha en yta på 80 m2, men det är kanske bara 70 m2 som kan räknas som boyta eftersom takhöjden för 10 m2 är lägre än 1,90 meter.

Hur går mätningen till?

Huvudregeln är att man börjar mäta alla väggar i huset i varje våningsplan. Därefter delar man upp den uppmätta ytan i antingen boyta eller biarea (biarea om takhöjden är lägre än 1,90 meter). Man mäter alla våningsplan (förutom snedtaksvåningar) mellan ytterväggarnas insidor och precis ovanför golvsockeln, man räknar även med öppen spis och fläktkanaler. Utrymmen som inte går att nå via en dörr, en trappa eller en permanent stege (eller en lucka med stege) räknas inte med i totalytan.

Fördelar med en areamätning?

Att göra en areamätning innebär att du anlitar en expert som med hjälp av den allra senaste digitala utrustningen kan mäta varenda millimeter i en bostad, till och med de mest svårtillgängliga vrårna. Efter detta har du exakta mått på huset eller lägenheten och du kan dessutom indela mätningen i vad som kallas för boarea, t ex sovrum, kök och vardagsrum samt biarea som inkluderar skåp, kakelugnar och garderober. Mätningsresultaten presenteras sedan i dokument som du kan låta din mäklare använda vid en eventuell försäljning, eller banken om du vill omförhandla dina bostadslån. Av erfarenhet vet man idag att de flesta areamätningar leder till att bostaden visar sig vara större än vad man tidigare trott, vilket i sin tur innebär ett ökat värde när man säljer en större yta. Anledningen är att man förr i tiden helt enkelt mätte allt med tumstockar och av förklarliga skäl fick man därför inte alltid med alla svåråtkomliga ytor i hemmet. Priset vid försäljning av bostad kan öka rejält genom att öka på några kvadratmeter och det kan vidare skapa ökat intresse från köpare som vill ha så mycket utrymme som möjligt.