Det har blivit allt vanligare bland företag att arbeta med AI. Då bland annat Digiproc som erbjuder en rad tjänster och lösningar baserade på utvecklade affärsidéer som är grundade i tekniken kring artificiell intelligens. Tekniken går idag fort framåt och AI omger oss allt mer inom fler områden.

Vad är artificiell intelligens?

Även kallad maskinintelligens. Det är förmågan hos robotar och datorprogram att efterlikna människor och djurs naturliga intelligens. Det kan exempelvis handla om kognitiva funktioner som att lära sig av tidigare erfarenheter, planera handlingar, strukturera, lösa problem och förstå språk. Det handlar om att skapa datorprogram med intelligent beteende. AI är en självständig och intelligent maskin. Under dess inlärningsperiod så uppfattar den sin omgivning och analyserar den. Den behöver aldrig exakta instruktioner för den är programmerad till att själv lösa problem och förstå olika situationer.

Användningsområden

För det första så omger AI oss i vår vardag utan att vi tänker på det. Vid exempelvis sökningar i en sökmotor så använder vi AI. Självkörande bilar använder AI för att känna in situationer och omgivning. Siri i din Iphone använder AI för att förstå och kunna svara.

Inom företag över hela världen används AI allt mer. Bland andra Digiproc som har en mängd artificiella lösningar att erbjuda mot kund. Inom bankerna för att förutsäga valutakurser, hos revisorn för att analysera kunders redovisning.

Fördelar med artificiell intelligens

AI effektiviserar många yrken och underlättar vår vardag.

 • Effektiviserar arbetsuppgifter. Människan kan äntligen lägga tid på andra uppgifter medans AI hanterar många kundtjänstärenden och chatfunktioner.
 • AI-motorn arbetar med stora mängder data, vilket gör att den skapar en stor förståelse för vad varje användare vill ha och det resulterar i sin tur i att den levererar bättre, och ger mer personliga användarupplevelser.
 • Människan spar en massa tid på att uppgifter automatiseras.

Historian om AI

Forskningen om AI startade på 1960-talet då det var teoribildningar som låg som fokus. De första försöken att bygga AI-system började på 80-talet. Forskningen stannade när framgångarna uteblev. Efter detta så utvecklades neronnätverk och datorseende. Detta banade väg för dagens AI.

Olika varianter av AI

 • Förkroppsligad AI – såsom självkörande bilar, robotar, internet, drönare.
 • Mjukvara – bildanalysverktyg, sökmotorer, virtuella assistenter, igenkänningssystem för ansikten och röster.

Artificiell intelligens i vardagen

 • Webbsökningar via sökmotorer.
 • Automatiska översättningar via program baserade på talad eller skriven text.
 • Smarta hem och infrastruktur – smarta termostater och appar som lär sig efter vårt beteende och våra behov.
 • Näthandel och marknadsföring – det används brett för att ge människor personanpassade rekommendationer, baserat på tidigare beteende, sökningar och inköp. AI har även en viktig roll att planera lagerhållning, logistik och optimera produkter.
 • Cybersäkerhet – Olika system inom AI hjälper till att upptäcka och bekämpa näthot och cyberattacker. Detta genom att spåra mönster, ta emot massor av information och analysera genomförda attacker.
 • Bilar – självkörande bilar, automatiska sensorer för att upptäcka faror och förhindra olyckor.
 • Transporter – effektiviserar inom järnvägstrafiken. Förbättrar säkerhet och hastighet genom minimerad friktion, maximerad hastighet och utveckla självkörande.
 • Tillverkning – Ökar effektiviteten genom att använda robotar för tillverkning och att optimera försäljningsvägar.