Smärta och värk i muskler och leder, främst i rygg och nacke, utgör vår tids största folkhälsoproblem.

Har du en trött rygg, stela kontorsaxlar efter allt för stillasittande kontorsjobb, tennisarmbåge, löparknä eller allmänt stel i dina leder? Vi berättar om hur du kan få hjälp hos en naprapat.

En naprapat gör skillnad

En naprapat är inriktad på att behandla smärttillstånd och stelhet i kroppens muskler och leder. Vid akut uppkommen smärta eller stelhet i muskler och leder men även vid långvarig problematik rekommenderas naprapat Täby. Där ges en passande behandling för ditt eller dina problem och dessutom rådgivning som är helt beroende på individens situation och du får dessutom träningstips och övningar för att din kropp ska återfå sin funktion och förhindra fortsatta besvär.

Hur går det till?

När du kommer för ett naprapatbesök har du först ett samtal där du berättar om dina besvär och vad du kan tro är orsaken till dessa. Efter introduktionssamtalet så undersöker en naprapat dig och utesluter allvarligare orsaker till dina besvär och ställer en diagnos utefter samtal och undersökning. Därefter lägger din naprapat upp en relevant behandling för dig med en plan för att återställa funktionen i din kropp och minska din smärta. Detta sker genom bland annat ledbehandling i kombination med olika mjukdelstekniker, dessutom får du som tidigare nämnt råd om hur du kan med exempelvis övningar avlasta dina besvär samt undvika smärta i framtiden.

Vad gör egentligen en naprapat?

En naprapat behandlar smärta och stelhet i muskler och leder. Det kan till exempel ha uppstått plötsligt hemma, på fritiden eller under en längre period av stillasittande eller stress. Då vi alla har olika kroppar med olika förutsättningar kan smärta upplevas olika från person till person. För att uppnå ett så bra behandlingsresultat som möjligt krävs det därmed att varje behandling individanpassas. En naprapat förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. De undersöker muskler och leder på olika sätt, bland annat genom ortopediska tester. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Naprapater är specialiserade på att diagnostisera strukturella och funktionella neuromuskuloskeletala besvär, behandla och rehabilitera patienter med besvär av sådant ursprung samt på att differentiera smärta av annan orsak. Naprapatbehandling innebär att manuella passiva och aktiva rörelser appliceras i syfte att påverka bind- och stödjevävnad, muskulatur och nerver så att funktionen i det neuromuskuloskeletala systemet optimeras och eventuell smärta minskar. En legitimerad naprapat har sådana kunskaper att han eller hon kan arbeta under ett eget medicinskt ansvar. Detta innebär att en naprapat genom undersökning och diagnos kan bedöma om en behandling ska inledas eller om patienten ska hänvisas vidare till annan hälso- och sjukvård. Naprapat är en skyddad yrkestitel med legitimation från Socialstyrelsen. För att bli legitimerad krävs en fullgod utbildning i avancerad manuell medicin på fyra år på Naprapathögskolan och 12 månader praktiktjänstgöring. De har en djup kunskap om kropp och hälsa och arbetar i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.