Det är ingen hemlighet att människan har en negativ inverkan på miljön. Från vårt beroende av fossila bränslen till den plast vi slänger bidrar var och en av oss till att försämra planeten. Men vad är några av de specifika saker vi gör som skadar miljön? Här är sju dåliga vanor som är särskilt skadliga:

 

  1. Användning av engångsplast

 

Plast är en av de största orsakerna till föroreningar och miljöskador. Vid tillverkningen av plast behövs fossila bränslen som släpper ut växthusgaser i atmosfären. Och när plast slängs på ett felaktigt sätt kan den förorena vattendrag och läcka ut gifter i marken.

 

  1. Körning av bilar

 

Fordon är en stor källa till luftföroreningar, vilket bidrar till klimatförändringarna. Bilavgaser innehåller föroreningar som kan orsaka andningsproblem och bidra till hjärtsjukdomar. Dessutom bidrar bilkörning i hög grad till trafikstockningar, vilket leder till ännu mer luftföroreningar. Läs fler artiklar här.

 

  1. Att äta kött

 

Uppfödning av boskap för köttkonsumtion är en av de främsta orsakerna till utsläpp av växthusgaser. Djuruppfödningen förbrukar också enorma mängder vatten och mark och producerar stora mängder gödsel som kan förorena vattendrag.

 

  1. Slöseri med mat

 

Globalt sett producerar vi tillräckligt med mat för att ge alla människor på planeten 2 000 kalorier per dag, men ändå går en av åtta människor hungriga. En tredjedel av all mat som produceras går till matsvinn – det är 1,3 miljarder ton per år! All denna bortkastade mat belastar miljön, från de resurser som används för att producera den till de utsläpp som orsakas av att maten ruttnar på soptippar. Läs fler gratisartiklar här.

 

  1. Användning av giftiga kemikalier i jordbruket

 

Jordbrukskemikalier som bekämpningsmedel och herbicider kan förorena mark och vattenresurser, och de kan också vara giftiga för vilda djur och växter. Många kemikalier som används inom jordbruket är misstänkta eller kända cancerframkallande, vilket innebär att de ökar risken för cancer.

 

  1. Ignorera åtgärder för energieffektivitet

 

Det finns otaliga sätt att slösa energi utan att vi ens inser det, från att låta apparater stå på standby-läge till att inte isolera våra hem ordentligt. Allt detta slöseri med energi leder till högre elräkningar och ökade utsläpp från kraftverk. För att minska vår energiförbrukning och bidra till att skydda miljön måste vi vara mer medvetna om hur vi använder energi i vår vardag. Hitta mer inspiration här.