De kommer från naturen och kan omvandlas till energiformer som el och värme. Den förnybara energin har inga restprodukter, tar aldrig slut och den sliter inte på naturen. Se över vad ditt Elavtal innehåller för energier.

Kärnkraft

Underskattad energikälla som får många negativa reaktioner på grund av strålningsrisker och risken för miljöfarligt avfall. Men en mycket stor del av elproduktionen är beroende av kärnkraftverk. Frigör en stor mängd energi i form av värme.

Vattenkraft

Minimalt miljöutsläpp och en förnybar energikälla. Ger en stabil elproduktion eftersom kraften används genom vatten i älvar och flod och i sin tur sätter fart på en generator.

Solkraft

Moder till all energi vi utvinner på jorden. Genom solceller utvinns el direkt från solstrålning.

Vindkraft

Det behövs många mindre kraftverk för att utnyttja vindkraften. Utgör ingen totaleffekt men ett bra och viktigt tillägg till andra energikällor.

Kolkraft

Rester av växter som levde för miljontals år sedan. Bryts under mark. Kolkraft är världens största energikälla. Stora delar av världen är beroende av kol eftersom hälften av all elproduktion kommer från kolkraftverk.

Biobränsle

Ingår i det naturliga kretsloppet och anses som förnybar energikälla. Men förbränningen släpper ut gaser såsom svaveldioxid, och odlingen av biobränsle kan därför till viss del förstöra miljön.

Andra fossila bränslen

Såsom olja och naturgas, vilka bidrar till den globala uppvärmningen. Av fossila bränslen är naturgas den renaste formen som släpper ut minst gifter i luften.

Ta dig tid att jämföra flera energibolag för att hitta den som matchar dina behov

  • På elpriskollen kan du se vad el från vatten- vind- eller solkraft kostar.
  • Prisskillnaden mellan olika Elavtal varierar kraftigt. Jämför, det finns många bolag där ute!
  • Finns en mängd olika elavtal, fast, rörligt eller en kombination. Beroende av hur ekonomiskt tålig man är inför svängningar på marknaden.
  • Hos elleverantörerna kan du välja från vilken kraftkälla du vill att din el kommer ifrån.