Du kanske tänker att “det spelar ingen roll med det lilla jag gör, det kan väl inte påverka miljön ändå”.. Jo, det kan det faktiskt, ifall vi alla hjälps åt att bidra med det vi kan, stort som smått så gör det skillnad! Är vi många som bidrar så gör det stor skillnad.

Vad är grön el?

Elbolagen gör reklam för fossilfritt, prisvänligt, miljömärkt och grönt. De är många; Fortum, god el, eon, svealandselbolag.se, blandandra. Alla vill de erbjuda det bästa på marknaden. Grön el är ett begrepp och betyder miljövänlig el. El som kommer från fossilfria källor. Förnybar, klimatvänlig och hållbar. El som är producerad av förnybara källor, och dessa källor är:

 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Biobränsle

Ifall du väljer el från förnybar energi så har du gjort ett av de viktigaste valen då det gäller klimatpåverkan!

Bra miljöval – en märkning med fler fördelar

På nätet på exempelvis greenely.se eller svealandselbolag.se går det att hitta mer information kring de olika energikällor som är fossilfria och förnybara. Jämför olika elbolag för att upptäcka skillnader och alternativ som passar dig och de behov du har. Vissa elbolag är märkta med symbolen Bra miljöval. Det finns fler fördelar med el som har märkningen.

 • Det är förnyelsebar el som endast kommer från förnybara källor som biomassa, solenergi, vindkraft och vattenkraft.
 • Elproduktionen tar hänsyn till människor, djur, miljö, växter och klimat.
 • Efterfrågan på fossil el och el från kärnkraft minskar genom att köpa miljömärkt el.
 • Det bidrar till projekt som hjälper till att reparera miljön, samt minskar energianvändningen och klimatpåverkan.

Allt fler väljer miljömärkt el och efterfrågan och försäljning av miljövänligt har ökat drastiskt.

Tips vid val av elavtal:

 • Undersök ur vilken energikälla som elen kommer ifrån, exempelvis från fossila bränslen och kärnkraft, eller fossilfritt och miljövänligt.
 • Fast eller rörligt pris
 • Bindnings- och uppsägningstid
 • Välj ett elavtal som passar dig bäst!