Har du funderat på att investera i en gallerskopa? En gallerskopa, eller sorteringsskopa, är oumbärlig vid grävarbeten där sortering krävs. Du kan exempelvis sortera ut stenar eller andra stora delar för att effektivisera arbetsprocessen. Gallerskopan är ett tillbehör som gör att du kan utföra fler arbetsuppgifter än tidigare. Saker som tidigare var omöjliga eller mycket svåra att utföra med en grävmaskin är nu inte bara möjliga, utan rent av enkla att utföra. Skopans unika funktion gör även att arbetsuppgifter som du ägnat dig åt tidigare med en konventionell skopa blir enklare och snabbare. Vi berättar mer om gallerskopans användningsområde.

Väl beprövad

Gallerskopa har funnits på marknaden sedan 1986 och är ett väl beprövat och uppskattat tillbehör hos entreprenörer i hela Sverige. Gallerskopa är ett flexibelt tillbehör vars användningsområden är endast begränsade av användarens fantasi och uppfinningsrikedom. Skopan används idag i de mest skiftande sammanhang inom väg, bygge, entreprenad, sortering och rivning. Det finns olika modeller, exempelvis gallerskopa med tand och blad av högsta kvalitet. Oftast är det rundjärn för bästa sorteringsförmåga och för lång livslängd. Slitytorna oftast förstärkta. Naturligtvis finns gallerskopor med eller utan fästen.
Anläggning av småvägar

Vid anläggning av småvägar och skogsvägar är gallerskopan ett ovärderligt hjälpmedel. Du kan arbeta med hela processen i ett enda moment. Med gallerskopan schaktar du dikena samtidigt som du anlägger vägbanan. Första momentet är ganska självklart, du gräver. Öppna gallret och fyll skopan med material där diket skall vara. Det andra momentet är att stänga gallret och vända skopan där vägbanan skall anläggas. Det sållade materialet hamnar direkt där det skall användas. Till slut tömmer du det material som är kvar i skopan efter sållningen på lämpligt ställe. Med gallerskopan kan din grävmaskin således utföra arbeten som normalt kväver flera maskiner. Anläggningen av vägen blir mycket effektiv och enkel. Med gallerskopans gripfunktion flyttar du enkelt stora eller mindre stenar, stockar och stubbar som är kvar efter röjningsarbetet . Gripfunktionen är perfekt när du skall hämta och placera ut vägtrummor och liknande. Vid anläggningen av vägen kan du göra alla arbeten med en maskin. Som beskrivet ovan schaktar du dikena och sållar massorna över området där vägbanan skall vara. Därefter behöver du bara schakta ut materialet över vägbanan.

Sorteringsarbete

Att sortera material är en enkel match för en gallerskopa. Att ha osorterat återvinningsmaterial är både dyrt och onödigt. Att sortera material är lika viktigt som det är svårt med en grävmaskin. Osorterat material är mycket dyrt att deponera. Lika så är det svårt att med en grävmaskin lyfta material såsom virke, större betongbitar, isolering med mera. När du lyfter skopan faller nästan allt av. Dessa problem är ett minne blott för de som använder gallerskopan på sin maskin. Gallerskopan gör så att du enkelt kan greppa materialet och lägga det i rätt container på en enda gång. När du sorterar material finns även behovet att kunna plocka ut små saker ur materialet. Med en konventionell skopa är detta näst intill omöjligt men med en gallerskopa är detta en lätt match.