Nappen är en av de föremål som måste vara giftfria eftersom barnet har den i munnen. Det kan vara klurigt att veta vad man ska välja för att få det så giftfritt som möjligt. På Esska online finns alternativ för dig som vill ha nappar som är giftfria i olika utformningar och även med namn.  Bibs nappar med namn, bland andra, presenterar en rad olika alternativ utan BPA, PVC och ftalater. Vi reder ut begreppen.

BPA 

Även kallad Bisfenol A. Används för att göra plast tåligare och hårdare. Enligt kemikalieinspektionen anses det vara ett misstänkt hormonstörande ämne. Barnet får i sig det när den dricker ur en uppvärmd nappflaska eller suger på nappen. Rester av bisfenol kan läcka ut. Kontroller och var säker på att nappen är fri från ämnet.     

PVC

PVC-plast, polyvinylklorid, är en av de vanligaste plastsorterna. Det tillverkas genom att blanda eten och klor. Ett flexibelt material som antingen kan ta en mjuk eller en hård form. Populärt inom leksaksindustrin eftersom det är så hållbart och flexibelt. Ur hälso- och miljösynpunkt så finns dock risker. Det bildas klorerade kolväten och saltsyra vid förbränning. Gasen som uppkommer är mycket skadlig för miljö och hälsa. Undersök på Bibs och Esska nappar med namn, online, vad det finns för vänliga alternativ som är snälla mot ditt barns hälsa.

Ftalater

Används för att göra gummi och plast mjukt och smidigt. Finns i mjuka plastprodukter, så eftersom nappar är mjuka och smidiga bör man vara noga med att undersöka att anledningen inte är ftalater. Varför? Jo! För att ämnet kan läcka ut och läcka ut i kroppen. Ämnet tros verka hormonstörande och hämmande av utvecklingen av testiklarna. Nu är de skadliga ftalaterna förbjudna inom EU så när det gäller nappar som inte är en andrahandsvara, kan du vara relativt säker på att ämnet inte förekommer. Esska online, exempelvis, inspirerar till ftalat-fritt.