Att hållbarhet är på agendan kan nog inte ha undgått någon vid detta laget. I samtliga medier får vi läsa hur vi individuellt såväl som ett kollektiv måste ta ansvar för hur vi hanterar vår planet. En trend som visat sig växa allt starkare är motstå att köpa nya varor och istället kika mot andrahandsmarknaden. Detta är givetvis i grunden helt rätt, det är nämligen ohållbart att fortsätta konsumera som vi gör idag om våra efterlevande generationer ska ha en dräglig livskvalité.

Med det sagt vill jag ändå hävda att ibland är begagnat inte alltid bäst. I vissa hänseenden är det faktiskt bättre att köpa nytt. Låt mig förklara varför.

Begagnade bilbarnstolar kan vara livsfarliga

Jag ser otaliga annonser om begagnade bilbarnstolar. Annonser som inte sällan innehåller felaktig information där man som potentiell köpare inte har någon aning om bilbarnstolens skick. Det finns nämligen stora risker med att köpa en begagnad bilbarnstol.

Går du i tankarna att köpa en begagnad bilbarnstol måste du vara helt säker på att den inte har varit inblandad i någon olycka som påverkat stolens funktioner. Har bilbarnstolen varit med om en krock, även om det endast varit en liten stöt på parkeringsplatsen, är rekommendationen att byta ut stolen. Detta för att krocken kan ha påverkat bilbarnstolen på ett sätt som inte alltid behöver vara synligt för ögat. Även om det inte fanns några barn i bilbarnstolen under händelsen så kan osynliga skador ha uppkommit.

Hur länge kan man använda en bilbarnstol?

Man säger att en bilbarnstol har en ungefärlig livslängd på 10 år men detta varierar mellan olika tillverkare. Ska du köpa en begagnad bilbarnstol är det därför av yttersta vikt att ett kvitto som kan styrka inköpsdatumet följer med. Dessutom är det viktigt att kontrollera stolens internbälte så att det inte är slitet, att låsanordningar, stödben och andra funktioner fungerar som de ska.

Var kan man hitta information om bilbarnstolar?

Att leta ny bilbarnstol kan vara en riktigt djungel, jag vet. Därför kan jag varmt rekommendera att kika in på tryggtbarn.se för att ta del av detaljerad information om bilbarnstolar. Där kan man bland annat läsa recensioner och tester av de populäraste bilbarnstolarna idag. Särskilt artikeln om de bästa bakåtvända bilbarnstolarna kan hjälpa dig göra ett välinformerat och välgrundat köp.

Hållbarhet inom rimliga gränser

Som sagt, jag anser hållbarhet vara en av våra viktigaste frågor idag. Däremot får det inte gå till en punkt där man riskerar sig själv eller sina barn i sin strävan att bibehålla ett litet klimatavtryck. Att köpa begagnade kläder eller möbler, kör i vind säger jag. Säkerhetsutrustning är däremot en grej jag aldrig kommer köpa begagnat. Att riskera min eller mina barns individuella framtid för att säkra vår kollektiva framtid, det är inte ett alternativ för mig.