Kontraktstillverkning, ibland även benämnt legotillverkning, innebär att ett företag utför tjänster på uppdrag av ett annat företag, en typ av outsourcing. Kontraktstillverkning tillämpas i de flesta olika branscher, såsom kemi, elektronik och mekanik. Utöver inriktningar mot olika branscher kan olika kontraktstillverkare inrikta sig i sin tillverkning på olika material, såsom plast, trä och metall.
Legotillverkningsuppdrag börjar ofta med ett behov hos ett företag. Ofta med utgångspunkt i ett problem eller en anpassning som kan lösas med hjälp av en skräddarsydd komponent. Som ett nästa steg tar företaget kontakt med en kontraktstillverkare som tar emot en ritning och får i uppdrag att producera komponentlösning åt företaget. Denna typen av uppdrag kallas därför för kontraktstillverkning. Vi berättar mer om denna typ av lösning.

Fördelar med kontraktstillverkning

Det finns många fördelar med att jobba med en kontraktstillverkare. Vare sig du befinner dig i idéstadiet eller i slutfasen av en process, är nyttan av en ämnesspecialist stor. Det är inte alltid man har den nödvändiga utrustningen på plats, eller tiden som krävs för varje arbetsmoment när det väl behövs. Kontraktstillverkning kräver avancerad teknik, rätt kompetens, och inte minst erfarenhet.
Genom att förlägga delar av produktionen låter du en kontraktstillverkare ansvar för arbete inom dennes expertis och ni kan istället lägga fokus på de delar av processen tillhör ert expertisområde.

Fördel 1 – utifrånperspektiv

En kontraktstillverkare kan bidra med ett utifrånperspektiv som inte är färgat av interna processer, utnyttja sin erfarenhet från tidigare konstruktionslösningar från andra branscher och kan agera som rådgivande partner vid framtagandet av komplexa konstruktionslösningar.

Fördel 2 – ekonomisk

I och med sin rådgivande roll och med ett utifrånperspektiv kan en kontraktstillverkare ge förbättringsförslag till konstruktionen som bidrar till att sänka kostnaderna. Bättre materialval, konstruktionslösningar för kortare tillverkningstid och mindre mängder av material, kan för en enskild komponent i det långa loppet resultera i stora ekonomiska besparingar. En annan faktor är maskiner. Med maskiner följer både stora investeringar, underhåll och regelbunden utbildning av personal som ska använda dem. Genom att ta hjälp av extern expertis som besitter den nödvändiga utrustningen och kompetensen, slipper man tänka på dessa extra utgifter.

Fördel 3 – unik erfarenhet

Kontraktstillverkare är ofta specialister inom olika material och har breda kunskaper av komplexa konstruktionslösningar genom erfarenheter från projekt inom varierande branscher. Denna typ av unika erfarenhet är värdefull och kan bidra till förbättringsförslag för arbetet i sin helhet. Tid är en väsentlig faktor i alla företag. Ett litet glapp i produktionsprocessen kan leda till stora förseningar vilket i sin tur påverkar övriga delar i verksamheten. En kontraktstillverkare med en stor maskinpark och korta ställtider har möjligheten att köra flera produktionslinor parallellt, vilket samtidigt ger en flexibilitet i att hantera mer brådskande ordrar med kortare varsel, utan att tumma på kvaliteten.

Kontraktstillverkningens tre områden

Kontraktstillverkaren ser till att dina komponenter designas på ett optimalt sätt och utformade på ett process- och tillverkningsanpassat sätt. Sedan har de rådgivning angående vilken svetsmetod som är bäst lämpad för just dina behov. Sista steg blir att framta en prototyp som blir en utgångspunkt för diverse kontroller och omarbetningar.