Kanske tänker du inte alltid på stålbyggnader ur ett hållbarhets- och miljötänk men klimatet står alltid i fokus vid produktion av stålkonstruktioner. Ofta är stålkonstruktionen, oavsett om det handlar om en offentlig eller privat byggnad, helt avgörande som byggstomme. Det gäller att kombinera design, konstruktion, kvalitet och säkerhet med modern högteknologi för en mer CO2-vänlig produktion av stålkonstruktioner som är anpassad för varje kunds unika behov. Hållbarhet och miljövänlighet är ständigt i fokus. Vi berätter mer.

Komplext arbete med hållbarhet i fokus

I dag är kravet på att varje byggnad ska vara en miljöbyggnad en självklarhet. I arbetet med att producera dessa komplexa miljöbyggnader utifrån en stålkonstruktion så krävs det en projektstyrning för varje unika objekt med säker projektledning som säkerställer en smidig process från design till produktion och montering. Även om stålkonstruktionsproduktionen är komplex är det viktigt att produktionen går i takt med hållbar utveckling. Socialt ansvarstagande, CO2-vänlig drift och produktion samt nödvändig dokumentation, som ska säkerställa verksamhetens ekonomiska tillväxt. Vattenbaserad målarfärg, robotteknik, eldrivna maskiner och genomtänkta konstruktioner som säkerställer en så CO2-besparande transport som möjligt, allt är en del av den gröna omställning. I sammanhanget gäller det att ha en konstruktiv dialog med råvaruleverantörer för att ta fram den dokumentation som efterfrågas gällande hållbarhet, häribland inom produktkategorierna grovplåt, rör, balkar, bandplåt, plattstål och universalstål.

Hållbar utveckling

Som en marknadsorienterad verksamhet drivs även den ekonomiska aspekten av en hållbarhet utifrån marknadens krav. Det handlar om att ta ett socialt ansvar i samhället och för de lokala faciliteterna. Medvetenheten utifrån ett hållbarhetstänk är ledstjärnan vid innovationsarbetet, samverkansarbetet, i de dagliga processerna och inte minst vid inköpsrutinerna. FN:s globala mål är ledstjärna för att få en mer hållbar värld. För att optimera arbetet med stålkonstruktioner gäller det att minimera spill och minska CO2-utsläppen så lång detta är möjligt. Allt för att säkerställa en hållbar framtid för oss alla och inte minst för kommande generationer.