Dags att byta fönster eller dörrar? Då är det även dags att använda karmhylsor som smidigt justerar karmarna på plats. Vi berättar mer om karmhylsor.

När ska du använda karmhylsor

Montera karm med karmhylsor och karmskruv är ett enkelt och justerbart montage som du med fördel använder för att montera dörr och fönster i öppningar som är skeva, i gamla hus och vid renovering och ombyggnad. Montage av dörr och fönster med karmhylsor är enkelt och möjliggör dessutom efterjustering, vilket är en stor fördel när förutsättningarna för montage inte är optimala. Exempelvis i ett hus som satt sig med åren och där öppningen för fönster/dörr ska sitta, är sned och skev.

Karmmontage med karmhylsor

Det finns olika längder på karmhylsorna med karmskruvarna och det är viktigt att du väljer rätt längd för ditt karmmontage. Längden bestäms av hur stor spaltbredden runt fönster eller dörr är och till viss del vilket material du ska fästa karmen i. Spaltbredd är glipan mellan karm och vägg. Om fönstret är högre än 1300 mm brukar man säga att karmen ha minst 3 st fästhål per karmsidostycke. Är fönstret bredare än 1000 mm ska karmskruv även fästas i karmöver- och understycke. Har karmen en mittpost ska skruven monteras 100 mm från denna. Karmar som har ett djup mindre än 130 mm förses med en rad fästhål. Karmar med ett karmdjup över 130 mm förses med två rader fästhål. Skruv ska du välja utifrån väggmaterial. Oavsett om det handlar om trä, tegel, betong eller stål finns karmhylsor med skruv som du kan använda. Det vanligaste är att karmar som är nya för fönster eller dörrar levereras med karmhylsorna förmonterade. Om det inte är så kan du enkelt skruva in karmhylsor. Efter att du har satt karmen på plats skruvar du de övre karmhylsorna på plats mot reglarna. Skruva i de övriga och justera smygdjupet. Förankringsskruven löper genom karmhylsan och ger höjd och sidled en snabb och trygg infästning. Beroende på material mot väggen kan det vara så att du behöver förankringsskruv med betongspets. Vid infästning mot betong borras hål för plugg. Här kan du borra direkt genom hylsan, vilket är otroligt smidigt. Förrutom karmhylsor och förankringsskruvar kan du enkelt fasa in tätning mellan karm och vägg i enlighet med den standard som finns för just denna dörr eller fönstermontage. Tänk på brandklassificering och inbrottsskydd. Fogmassa brukar avsluta karminfästningen. När fogmassan har härdat kan du efterjustera där karmskruven regleras inåt eller utåt beroende på behov. Detta är mycket enkelt och inga skador uppstår, varken på karm, fogmassa eller vägg. Skulle behov finnas är det mycket enkelt att demontera hela fönstret eller dörren.

Som standard

Idag finns karminfästnings karmhylsor som standard hos många ledande tillverkare inom fönster- och dörrindustrin. Karmhylsor är en självklar del i deras kvalitetssäkringssystem. Hos dessa tillverkare monteras karmhylsor direkt i karmen. Ute på marknaden säljs även många karmar med omonterade karmhylsor. Därför finns det karminfästningssystem som standard för att underlätta montage av karmhylsor i nytillverkade fönster- och dörrkarmar. Genom att använda karminfästningssystemet monterar du karmhylsor enkelt och smidigt i alla typer av karmar.