Ibland behöver kroppen lite hjälp på traven när den stöter på smärta, stelhet eller nedsatt funktion. Att ta hand om sin kropp är viktigt då den ska hålla livet ut. Boka därför en tid hos en naprapat så får du hjälp med att uppnå just dina mål. Vi berättar mer här nedanför.

När och varför

En naprapat är inriktad på att behandla smärttillstånd och stelhet i kroppens muskler och leder. Vid akut uppkommen smärta eller stelhet i muskler och leder men även vid långvarig problematik rekommenderas naprapat i Sollentuna. Behandlingarna individanpassas utefter just dina förutsättningar för att möta dina mål och förväntningar. Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar, rehabiliterar och förebygger smärttillstånd i kroppen. Frekvensen av smärta och stelhet ökar stadigt i takt med att vi idag blir mer och mer stillasittande. För att återställa funktionen används manuella metoder så som ledmanipulation/mobilisering, nervmobilisering, massage, triggerpunktsbehandling, stretching eller dry needling tillsammans relevant rehabilitering.

Behandlingar

För att minska smärta, spänningar och för att öka rörligheten används olika tekniker hos din naprapat beroende på vad du söker för samt har för förutsättningar. Naprapatbehandling består av undersökning, diagnos, behandling samt tränings- och rehabiliteringsplan. Utöver det erbjuds massage/idrottsmassage. Vilket problem du än har undersöks kroppen noga med muskel- och ledtester för att förstå vilken struktur som ev smärtar, hur ditt rörelsemönster ser ut, vilka förutsättningar och begränsningar som finns etc. Antal behandlingar som behövs är individuellt och bestäms av det tidigare nämnda faktorerna.

Vad gör egentligen en naprapat?

En naprapat behandlar smärta och stelhet i muskler och leder. Det kan till exempel ha uppstått plötsligt hemma, på fritiden eller under en längre period av stillasittande eller stress. Då vi alla har olika kroppar med olika förutsättningar kan smärta upplevas olika från person till person. För att uppnå ett så bra behandlingsresultat som möjligt krävs det därmed att varje behandling individanpassas. En naprapat förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. De undersöker muskler och leder på olika sätt, bland annat genom ortopediska tester. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Naprapater är specialiserade på att diagnostisera strukturella och funktionella neuromuskuloskeletala besvär, behandla och rehabilitera patienter med besvär av sådant ursprung samt på att differentiera smärta av annan orsak. Naprapatbehandling innebär att manuella passiva och aktiva rörelser appliceras i syfte att påverka bind- och stödjevävnad, muskulatur och nerver så att funktionen i det neuromuskuloskeletala systemet optimeras och eventuell smärta minskar. En legitimerad naprapat har sådana kunskaper att han eller hon kan arbeta under ett eget medicinskt ansvar. Detta innebär att en naprapat genom undersökning och diagnos kan bedöma om en behandling ska inledas eller om patienten ska hänvisas vidare till annan hälso- och sjukvård. Naprapat är en skyddad yrkestitel med legitimation från Socialstyrelsen. För att bli legitimerad krävs en fullgod utbildning i avancerad manuell medicin på fyra år på Naprapathögskolan och 12 månader praktiktjänstgöring. De har en djup kunskap om kropp och hälsa och arbetar i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.