Hållbarhet har blivit ett ”måste” i varje företags strategi idag. Hållbarhet kan handla om miljön, vårt sätt att arbeta, hur vi driver vår verksamhet och tusentals andra faktorer. I dag är det svårt att överleva som företag om man inte har en grundlig analys av företagens sociala ansvar som en del av sin strategi. Fler och fler kunder frågar efter företag som bryr sig om miljön eller om sin personalkultur. Du känner säkert igen det själv… om du går ut och köper en flaska källvatten är det den lilla gröna etiketten på baksidan av flaskan som gör en otrolig skillnad mellan att köpa den och att inte köpa den. Det visar att produktionen av vattenflaskan är miljövänlig. I dag är hållbarhet en nödvändighet för många företag, vilket leder till en betydligt högre köpkraft – och drivkraft – hos potentiella kunder. 

Tjänarskolan för sig fram på den gröna omställningen 

Tjänarskolan är ett nyetablerat bemanningsföretag som arbetar enligt en hållbar och sund affärsmodell. I Danmark är de ett av de första företagen att införa ett system som gör det möjligt för anställda att få betalt direkt efter ett avslutat arbete. De har gått ifrån det så kallade klassiska lönesystemet, där lönerna betalas ut i slutet av varje månad. De har inte bara fokuserat på detta, utan har också inrättat en databas som ser till att alla anställda endast erbjuds arbetsuppgifter som ligger inom cykel- eller gångavstånd. Tjänarskolans hela uppdrag är att få fler företag att driva en sund organisation som bygger på de anställdas behov, samtidigt som de banar väg för gröna transporter. På bara sex månader har de lyckats locka över 500 vikarier till sitt universum, och efterfrågan på ett sådant jobb ser bara ut att öka i framtiden. 

Innan en servitör/servitris skickas ut på ett servitörsuppdrag ser Tjänarskolan även till att vikarien & serveringspersonalen är utbildade på en 2-veckors servitörskurs, således att kvaliteten och servicen är på topp vid servitörsevenemangen. 

Detta är bara början på den fantastiska framtid vi har framför oss, med en grön övergång och en sund affärsmodell.