Att hitta rätt personer till rätt positioner är utmanande och ett såväl tidskrävande som komplext arbete. Företag som bara anställer arbetare i närområdet begränsar sina möjligheter att få kontakt med de bästa talangerna. Genom att bredda poolen av potentiella kandidater kan ett företag dra nytta av distanslösningar. Vi berättar hur du går till väga!

Få tillgång till en bredare krets av kandidater

Rätt person på rätt plats är många gånger helt avgörande för ett företags framgång, men i praktiken är det sällan så enkelt. Med betydande framsteg inom kommunikationsteknologin och fler proffs som har gått in på frilansmarknaden har det aldrig varit lättare att anställa utländsk arbetskraft var den än befinner sig. Workforce bemanning är en lösning som gynnar både ditt företag likväl som arbetstagarna.

Att anställa utländsk arbetskraft

Att anställa utländsk arbetskraft medför många fördelar för expanderande företag som vill locka nya kunder, sänka arbetskraftskostnaderna och testa nya produkter och tjänster. Att anställa lokala talanger på en ny marknad har visat sig ge dina produkter och tjänster en lokal känsla. Lokala människor är mycket bättre positionerade – både kulturellt och professionellt – för att representera ditt varumärke inom en ny marknad. Dessa människor känner igen vad konsumenterna vill ha och har en intuitiv känsla för nyanserna på den lokala marknaden. Företag som bara anställer arbetare i närheten begränsar deras möjligheter att få kontakt med de bästa talangerna. Genom att bredda poolen av potentiella kandidater kan ett företag dra nytta av distanslösningar. När det inte längre finns några begränsningar på var lämpliga kandidater kan hittas, finns det ingen anledning att inte anlita en utländsk anställd. På den globala arbetsmarknaden är det möjligt att anställa arbetstagare till konkurrenskraftiga löner som är i förhållande till de normer som deras lokala tillsynsmyndigheter ställer. Svenska företag som anställer utländsk arbetskraft kan också spara kostnader som lika begåvade anställda kan kräva i företagets huvudsakliga verksamhetsland, i detta fall Sverige. Dessutom kommer anställdas förmåner att variera från land till land. Med rätt stöd är det möjligt att erbjuda ett lukrativt paket när du anställer utländska anställda.

Anlita och hyra in arbetskraft

Under tidigare år kunde bara större multinationella företag ägna de nödvändiga resurserna och kostnaderna till global expansion. För att upprätthålla överensstämmelse med arbetsföreskrifter var det enda alternativet för ett företag att starta lokalt. Detta innebar att man åtog sig risken att misslyckas, utan någon tydlig indikation på att ett företag skulle lyckas på en ny marknad.

Idag finns det nya alternativ som har utjämnat de globala affärsvillkoren. Mindre, smidiga företag har lika mycket möjlighet att expandera internationellt och anställa utländsk arbetskraft.

Att tänka på

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler för utländsk arbetskraft. Utländska medborgare som jobbar i Sverige ska även beskattas i Sverige. Även reglerna om skatteavdrag för jobb utförda i Sverige förändras. En anställd kan bara omfattas av ett enda lands socialförsäkringssystem, och i regel kan man säga att arbetslandets försäkring gäller. Därför ska du som anställer utländsk arbetskraft normalt betala svenska arbetsgivaravgifter på ersättningar till anställda som är bosatta utomlands och arbetar i Sverige.