Se till att arbetsplatsen är tillåtande och att det råder ett arbetsklimat som är öppensinnat. Det är av betydande vikt för arbetsklimatet och för att kunna locka till sig framtidens arbetskraft.

 

Mångfald och inkludering måste bli till givna ledord

En inkluderande arbetsplats växer inte fram utan ansträngning. Det gäller att se till att mångfald och inkludering blir till givna ledord som arbetskulturen bygger sin grund på. Steg ett är givetvis att få bort så många fördomar som möjligt och i stället uppskatta människors olikheter och skilda erfarenheter. Med ett synsätt som ser mångfald och inkludering som en självklarhet kommer nya perspektiv och synsätt att ta form, vilket definitivt gagnar hela företaget – ända ner till individnivå. En inkluderande arbetsplats blir själva vaggan till att nya idéer föds. För det är ju som så, att där människor möts med öppet sinne, blomstrar så väl produktivitet som kreativitet.

Många studier visar på att företag som har etnisk mångfald samt jämn könsfördelning faktiskt har så mycket som 30 procent högre chans till högre ekonomisk vinst om man jämför med företag där medarbetarna är mer homogena.

Arbeta för en arbetskultur som är jämlik, öppen och trygg

Det absolut första steget till att mota bort fördomar är att vi verkligen granskar oss själva och våra tankar. Hur arbetar just ditt företag med mångfald och inkludering? Är ditt företag en inkluderande arbetsplats – inte bara i teorin, utan även i praktiken? Och även om det råder en kultur som hyllar mångfald och inkludering, kan det finnas punkter att arbeta på för att bli ännu bättre.

En inkluderande arbetsplats ska vara jämlik, öppen och trygg – oavsett hur du lever, vem du är eller vilken etnicitet du har. Då känner sig dina medarbetare värdefulla, respekterade samt sedda.

Låt ditt företag bli till den bästa framtida arbetsplatsen, en inkluderande arbetsplats där mångfald och inkludering hyllas och efterlevs på alla sätt och vis.