Miljöteknik, det är dels ett samlat begrepp för civilingenjörsutbildningar i Sverige, dels olika tekniska lösningar som syftar till att vara miljövänliga. Själva utvecklandet av miljöteknik, det baseras helt enkelt på att modern tillverkning och modern konsumtion är något som har olika effekter på miljön. Med miljöteknik kan man minska på negativa effekter på miljön.

Du som vill veta mer om teknik överlag, läs mer här. Miljöteknik kan delas upp i fyrar olika varianter, uppdelat på olika teknologier. Bland annat är det utvinnings- och processteknik. Den är för att minska skadliga utsläpp av restprodukter. Sedan finns produktutveckling som är livscykelbaserad, rening, efterbehandling eller återvinning samt att det även finns miljömätteknik och andra analysmetoder.

Inom miljöteknik finns allt från att utveckla vindkraftverk till att skapa mer miljövänliga bilar. Det handlar även om att utveckla miljövänliga kemikalier i industriprocesser och vattenreningsverk.

Utveckling av miljöteknik

Något som är riktigt betydelsefullt för den moderna samhällsutvecklingen är just utvecklingen av miljöteknik. Att göra det mer miljövänligt på flera sätt, det är ju nästan ett måste, med tanke på hur man talar om klimatfrågan.

Miljöteknik möjliggör att man kan minska industriutsläpp så väl som att man kan göra mer miljövänlig produktion genom att se över olika tillverkningsprocesser. Det är även bra med återvinning och återanvändning, då det ger ett ökat kretsloppstänkande hos oss alla.

Den miljötekniska industrin har under de senaste åren kommit att växa sig allt större. Allt fler människor arbetar på företag inom miljötekniksindustrin. Många av dessa företag finns att hitta i USA, Tyskland och Japan. Flera länder är även så kallade nettoexportörer av miljöteknik däribland Sverige.

Idag så är det en del offentliga forskningsmedel som läggs på just miljöforskning. Globalt så är det runt 2 % av alla offentliga forskningsmedel som läggs på detta. I Sverige är siffran på 2,5 %.

Många gånger är det ju så att miljötekniska lösningar behöver testas i full skala och det ger ekonomiska risker. Det gör att det finns ett stort behov av statliga bidrag.