Gymnastikutrustning för barn är full av giftiga kemikalier

Airtracks är ett av de mest populära redskapen för gymnastik i dag. En Airtrack är en sorts gymnastikmatta som är fylld med luft, vilket gör det lättare att utföra olika hopp och lära sig gymnastik. En mycket stor andel av de barn mellan 6 och 15 år som gör gymnastik har en Airtrack hemma. Problemet är att nästan alla Airtracks är fyllda med ftalater. Ftalater är kemikalier som har en mjukgörande effekt och som tillsätts i plastmaterial som PVC för att göra materialet mjukt. Nästan alla Airtracks som säljs i Sverige innehåller dessa skadliga kemikalier. Läs mer  – Köp av Air track utan giftiga kemikalier

Vad är ftalater?

Ftalater är kemikalier som har en mjukgörande effekt och som tillsätts i plastmaterial som PVC för att göra materialet mjukt. Ftalater är en grupp ämnen med samma grundstruktur. Vissa ftalater har visat sig vara problematiska, men ftalater är olika och har olika effekter på människor och miljö. Några av de vanligaste ftalater som användes tidigare var DEHP (Di(2-etylhexyl)ftalat), DBP (Dibutylftalat), DiBP (Diisobutylftalat) och BBP (Butylbensylftalat). Alla dessa ämnen klassificeras som skadliga för foster och reproduktionssystem och är nu förbjudna i de flesta tillämpningar. Trots detta används dessa ftalater i stor utsträckning i många typer av plastprodukter, t.ex. Airtrack-gymnastikmattor. Förutom DEHP, DBP, DIBP och BBP finns det många fler ftalater på kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen (SVHC), som också är vanligt förekommande i Airtracks och liknande produkter som används av våra barn.

Hur undviker man att köpa Airtracks med ftalater?

Att tillverka en Airtrack utan giftiga ftalater kostar mycket mer än att använda billig plast och sedan mjuka upp den med ftalater. Det betyder att du kan vara helt säker på att billiga Airtracks är fyllda med ftalater. Om tillverkaren inte anger på sin webbplats att produkterna är ftalatfria kan du vara säker på att de innehåller ftalater och därför är skadliga för ditt barn. Så innan du köper en Airtrack - besök tillverkarens hemsida och se om de skriver något om kemin i sina produkter. För om det är något som de betalar extra för att ta bort för produkterna, kommer de definitivt att annonsera det på sin webbplats också.  Om du inte kan avgöra vilket märke en viss Airtrack är, köp den inte och hitta en som är fri från farliga kemikalier. Läs mer - Hemsida med information om kemikalier i plast

Är det bara Airtracks som innehåller ftalater?

Nej, tyvärr innehåller mycket av den "mjuka" plast du köper ftalater. Trots att de i många fall är olagliga att använda i produkter som konsumenten har i handen. Från barnleksaker till vissa typer av kläder. Så om det finns mjukplast i några av de saker som ditt barn använder kan det vara en bra idé att kontrollera att den också är ftalatfri.